Polityka prywatności

Korzystając ze Strefy B2B Maroko Produkt, akceptują Państwo zasady naszej polityki prywatności, opisane poniżej.

Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Uzyskane w trakcie składania i realizacji zamówienia dane osobowe gromadzone są w naszej bazie danych klientów i wykorzystywane są jedynie w zakresie koniecznym do realizacji Twojego bieżącego i/lub przyszłych zamówień. Nie są one w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom czy organizacjom.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych.

Założenia polityki prywatności:

  1. Szanujemy Państwa prywatność – Państwa adres e-mail nie będzie w żaden sposób przekazywany innym firmom czy osobom prywatnym w celach marketingowych.
  2. Państwa adres e-mail jest zapisany w naszej bazie danych, mają Państwo prawo w każdej chwili usunąć ten adres. Kontaktując się z nami pod adresem email: zamowienie@marokoprodukt.pl
  3. Nie bierzemy odpowiedzialności za przypadki podania przez inne osoby Państwa adresu e-mail. W takim wypadku możesz usunąć adres z bazy w ten sam sposób jak w punkcie wyżej.
© SolEx B2B